Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

petak, 13. veljače 2015.

Vishnupati

Danas je Guruji spontano odlučio napraviti istodobno tri yagne i to za Maha Višnua, Lakšmi i Kuberu. Vijest se brzo proširila u ašramu, tako da smo ostavili naše dužnosti i brzo se uputili na mjesto događanja. Guruji se brzo pojavio nekoliko minuta prije 13 sati i započeo trodjelnu yagnu. Za vrijeme yagne recitiralo se Višnu sahasranama (tisuću imena Maha Višnua). Yagna je potrajala nešto više od sat vremena. Dolje je poruka koju je Guruji objavio ranije danas preko svoje Twitter stranice.

"Danas je Vishnnupati. To je dan kada su nebeske energije u konstalaciji i one nam daju priliku da poboljšamo svoj duhovni i materijalni život. 
Danas će mjesec biti u zviježđu Anuradha i na njemu je sjedište božice Lakshmi. Neka Njeni blagoslovi budu s vama. 
Blagoslovi i ljubav, prosperitet, radost i sreća. 
Jai Jai Sri Dhanakaršana Sri Maha Lakšmi Sahite Sri Kuberaya namaha.
Neka se sve vaše duhovne želje ispune.
Jai Gurudev! Blagoslovi Maha Višnua, Lakšmi i Kubere na današnji znakovit dan."

Sri Swami Vishwananda 

Pripreme za Shivaratri u Shree Peetha Nilaya ašramu

Guruji nadgleda postavljanja šivinog trozuba (trišula) na kojemu je damaru bubanj na pročelju zgrade.