Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

subota, 16. travnja 2016.

Priče sa hodočašća u Mauricijusu (treći dio)

DRUGI DIO: SAUJAHA SE POJAVLJUJE


Guruji je ispričao drugi dio priče sljedećeg dana, tijekom darshana u Marcellementu:

Bhagat Dhana Ji

(Krišna je rekao Dhani da) uči od njega (Ramanande Acharye) što je Guru, i nauči od njega koje kvalitete posjeduje Bhagavan te da se vrati. Kada je stekao to znanje vratio se Krišni, njegov prijatelj nikada nije bio sretniji, njegov prijatelj se vratio. Ali ipak je zbog tog znanja, poznavanja razlike između Boga i tebe, to prijateljstvo bilo narušeno. Trudio se udovoljiti Krišni ali to je bilo nemoguće. Uvijek je postojala distanca među njima, i za tom je distancom Krišna žudio. On nije žudio za doslovnom razdaljinom, već je žudio za službom.

Služba nije jednosmjerna. Vrlo često kažemo, "da, žudimo da služimo Gurua." Istina, trebate služiti Gurua, ali sam Guru služi vas. To je dvosmjeran odnos. Guru Maharaj te uzdiže prema Božjoj spoznaji, prema Božjoj svjesnosti. Kada služiš Gurua ti se pročišćuješ. Uklanjaš neznanje iz sebe, kako bio spreman da primiš ono što ti Maharaji daje.

Dakle i Bhagavan je, kao i Dhana, žudio za međusobnim odnosom. Ali Dhana, iako duboko iznutra sretan, nije mogao biti prijateljski naklonjen prema Krišni.

I što je napravio? Jednoga dana Dhanu je pozvao otac i rekao, "Slušaj, dajem ti polje da se za njega brineš." Dhana je sada imao za obavljati kućanske dužnosti, svoju službu , kao i brinuti se za polje. Ako se ne bi brinuo o polju, ne bi imao ništa za jesti.

I tako je Dhana počeo raditi u polju. Dok je sijao sjeme kraj njega su prošli neki sadhui. Prišli su mu i rekli mu, " Dhana, veoma smo gladni. Možeš li nam molim te dati nešto hrane?". Jedina dostupna hrana u tom trenutku je bilo sjeme koje je sijao. Uzeo ga je, proključao, skuhao i dao ga sadhuima.

U isto vrijeme, Krišna se pitao, " Kako da ga primoram da me služi na isti način na koji ja služim njega?". Zato je Krišna učinio da se unutar Dhane probudi misao, "ah, ne mogu se sam brinuti za ovo veliko polje. Trebam naći nekoga da se brine o njemu.". Stoga se Krišna preruši u Saujaha kako bi mogao ponuditi svoje usluge Dhani.

Saujaha dođe i reče, " Tražiš nekoga da se brine o tvom polju?, "da, da, tražim.". Krišna reče, " Evo me, ja ću se binuti o njemu. Ali pod jednim uvjetom: dati ćeš mi jednu trećinu usjeva." Dhana mu odgovor, " Jedna trećina je previše, dati ću jednu četvrtinu.". Saujaha reče, " Ne, želim jednu trećinu i ništa više.".

Važno je da ovo shvatite. U našoj tradiciji - Hindu tradiciji – koliko god prihoda primite, redovno se dijele na tri dijela. Jednim dijelom se pobrinete za obitelj, s jednim dijelom odrađujete sevu. S zadnjim dijelo trebali bi služiti društvu. Siguran sam da se nitko neće zbilja pridržavati toga, jer ako se pridržavate i kažete, " ja sam nemam dovoljno, kako da se toga pridržavam?". Upravo je to Dhana govorio, "Ja nemam dovoljno. Neću ti dati jednu trećinu, dati ću jednu ćetvrtinu.".
Krišna reče, " Ne, ne prihvaćam jednu četvrtinu, samo jednu trećinu.". Tako je zapisano u Shastrama. Na koncu, Dhana pristade na jednu trećinu.

Zatim je Saujaha, prerušeni Krišna rekao, "Želim da mi poslužiš doručak, ručak i večeru". Dhana odgovori, "ah, želiš da te služim na isti način na koji ti mene služiš?!".
"Da, slušaj. Da imam ženu bilo bi jednostavnije, ali je nemam. Kad bi ostavio tvoje polje da odem kuhati tri puta na dan, što bi se dogodilo? Životinje bi došle i sve pojele.". Na to Dhana odgovori, "Dobro, donositi ću ti obroke", a Saujaha mu doda, "Ah, ali pod jednim uvjetom – da zajedno jedemo."

Krišna ga je natjerao da Ga služi, te kada bi Dhana donesao obroke, veoma bi uživali objedujući zajedno.

Jednog dana je Dhana trebao otići negdje, i trebao je odnesti doručak rano u jutro. Donesao ga je rano misleći da Saujaha još uvijek spava. Vidjeo je odjeću i deke. Stoga je tiho ušao trudeći se da ga ne ometa. Podigao je pokrivač kako bi mu rekao, "Vidi, donesao sam ti doručak. Posluži se".

Zapanjio se vidjevši da je umjesto Saujahe, ležao Krišna prekriven dekama. Kada je Krišna shvatio da Dhana prisutan, ponovno se vratio u oblik Saujahe.

Naravno, sada kad je bio otkriven nije bilo povratka. Dhana je u isto vrijeme bio veoma sretan i veoma ljut. Krišna je želio vidjeti tu ljutnju u njemu jer možeš biti ljut prema svom prijatelju samo kada ti je taj prijatelj drag! Ako ti prijatelj nije drag, zašto bi se ljutio? Onda se koristiš lijepim riječima, laskanjem.
I tako je Krišna otkriven. Dhana je bio presretan što se vratila ta bhava u njemu, to prijateljstvo.
To je ono što ti Guru Maharaj daje onda kada se predaš svom duhovnom putu. Guru ti može u tren oka pružiti sve. Ako si spreman. Ako nisi spreman, što bi ti Guru mogao dati? U tom slučaju on mora raditi na tebi! Zatim, korak po korak, te pročisti.

Pročistiti će te iznutra, pročistiti će te izvana! Ponekad će biti veoma teško zbog tvojeg razmišljanja, o tome kako nešto jest. Tvoj um uvijek nešto očekuje, očekuje, i očekuje da nešto bude po tvom. Želiš čuti ono što želiš čuti! Želiš da ti Guru kaže, "Da, tako je.". Ako ti to kaže, on nije Guru. Morate biti oprezni jer vam on samo laska kako bi zadovoljio vaš uma. Ne. Guru mora uništiti um! Ako ti Guru kaže nešto što je protiv tebe samog, nemoj prekidati Gurua. Prihvati to.

(završetak)