Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

petak, 3. travnja 2015.

VRINDAVAN HODOČAŠĆE 2015 sa Sri Swamijem Vishwanandom (2 dio)

Hodočašće u Vrindavan uključuje obilazak svetih mjesta na kojima je Krišna provodio svoje mnogobrojne zabave. Jedno od takvih mjesta je i obilazak oko brda Govardhana što se na sanskritu naziva 'Parikrama'.

Parikrama znači, kružiti, obilaziti oko nečega. Naravno to se odnosi na božanstva, hramove, svete rijeke i sveta brda. Parikrama simbolizira molitvu kao dio obožavanja unutar hinduizma.
Govardhan parikrama (obilazak oko brda Govardhana dugačak 21 kilometar) jest sveti ritual koji mnogi vjernici obavljaju u svrhu duhovnog pročišćenja. Oni obilaze sveto brdo bosi i zato je Swami ponovo naglasio dublji smisao pobožnih djelatnosti. Jer cipele se mogu poderati na dugom putovanju duše, ali ako ona nosi cipele vjere i predanosti ne samo da se neće poderati nego će osoba sigurno dostići svoje odredište.


Naravno, slijedio je odlazak na Radha kund. U svetoj atmosferi Vrindavana hodočasnici uživaju u slušanju, sjećanju i pripovjedanju o slavama Vrinadavana i zabavama Krišne. Obilazeći sveta mjesta duša radosno pleše. Tako je i ova grupa drugi dan hodočašća, nakon dugačkog obilaska Govardhana i odavanja poštovanja Radha kundu, zaključila s kirtanom i pujom posvećenoj predivnom Giridhariju.

“Bog u hramovima je doista lijep, ali još je ljepši u srcima svetaca. Kroz njihova srca On je tako živ.'
– Sri Swami Vishwananda

Posebna ljepota Vrindavana je u tome što, bez obzira odmara li se osoba, spava, sjedi, jede ili kupuje po dućanima, u svakom trenutku može misliti samo na Boga i ništa drugo. To je ljepota i posebni blagoslov hodočašća, jer osoba ima mogučnost osjetiti božju prisutnost u svemu.

Predvečer je grupa s Swamijem posjetila Barsanu, rodno mjesto Šrimati Radharani. Glavni hram se nalazi na vrhu brda odakle se pruža predivan pogled. Hram je bio pun i sve je bilo u znaku kirtana i Holi festivala.

Tu  se Swami susreo s Sri Vinod Biharidas Babajijem koji je izuzetni kirtan lider. Biharidasji je pozvao Swamija i cijelu grupu da posjete njegov ašram, pjevaju u kirtanu te časte prasad –  ponuda koju Swami nikako nije mogao odbiti.


Bio je to predivan kirtan.  Poseban je osjećaj biti u atmosferi, na mjestu i s osobama kojima je život kirtan, pjevanje i slavljenje Boga 24 sata na dan.

Zaključak na kraju ovog dana je bio: ''Lako se je zaljubiti u ovo sveto mjesto. Kirtan je sladak, ljudi su slatki, hrana je slatka. Sve je tako podsjećalo na dom Shri Peetha Nilayu.

“Vrindavan je mjesto gdje vaš ponos biva pročišćen; mjesto koje osobu oslobađa od ega. Što ste ponizniji to vam se Bog više razotkriva.''


 – Sri Swami Vishwananda