Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

srijeda, 11. studenoga 2015.

Sretan Divali

"Glinena svjetiljka je veoma simbolična. Kažemo: 'Bože, Ti si svjetlo, a mi smo nit.' Ovo je veza koju imamo s Bogom. Glinena svjetiljka je naše tijelo, koja pokazuje da je ovo tijelo samo prah i u prah će se pretvoriti. Jednog dana napustit ćemo ovo tijelo.” - Swami Vishwananda