Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

utorak, 21. travnja 2015.

Želite li živjeti u Shree Peetha Nilayi?

Jai Gurudev draga obitelji!

Jeste li ste zainteresirani živjeti u glavnom ašramu Bhakti Marge, Shree Peetha Nilayi, domu Sri Swamija Vishwanande i Božanske Majke?


Bilo na određeno vrijeme radeći sevu, ili kao zaposlenik u ašramu?Otvorili smo neke nove male sekcije za vas i više informacija možete naći na slijedećem linku Bhakti Marge: http://www.bhaktimarga.org/seva

SEVA:
Ukoliko imat želju biti dijelom bhakti seva programa u Shree Peetha Nilayi molimo vas slijedite ovaj link za više informacija: