Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

nedjelja, 23. kolovoza 2009.

Današnji mučenici: pismo Mahavatara Babaji-ja

Dragi internet prijatelji,

Od početka vremena mi koje nazivate prosvjetljenim majstorima dolazimo na zemlju, prelazeći velike udaljenosti u vašim razumijevanjima. Mi donosimo svjetlo znanja, mudrosti i istine čovječanstvu bez obzira na razdoblje. Znajte da vas volimo neizmjerno i dolazimo u miru da hodamo s vama na vašem putovanju ka povratku domu.

Danas ću uputiti nekoliko riječi onima koji redovno meditiraju sa mnom; vi i ja znate koji ste. Vi drugi koji čitate ove retke znajte da sam uvijek sa vama i ove će riječi rezonirati onom dijelu vas koji me poznaje u našoj osobnoj usklađenošću i sve je to dobro i veliko. Vidite, kada slijedimo stazu na našem duhovnom putu moramo biti posvećeni tako da svaki dan predajemo sve što mi jesmo u to (u naš put).

Iz vlastitog života možete vidjeti i znati da devijacije od odabranog puta (kojeg odabirete prije inkarniranja) su periodi kada najviše boli ulazi u vašu srž bića. Čak i iskorak od „uskih vrata i tijesnog puta“ (vidi Mat, 7:13,14) vam je od koristi, moji prijatelji, posebno kada ostanete svjesni da je čak i devijacija vaš put za neko vrijeme. I zato je možete koristiti kao sredstvo prijevoza prema slobodi, time emulirajući Gospodina Višnua koji ima Garudu kao svoju vahanu (prijevozno sredstvo). I poput Garude koja jede otrovne zmije koje prijete sigurnosti čovječanstvu, tako vaša odluka o skretanju s puta može iskorijeniti nečistoće u vama samima i oslobotiti vas ka većoj slobodi.

U isto vrijeme najmračniji sati su uvijek doba kada vaš napredak prema Svjetlu uzima najviše poleta prema svjesnosti te vaše srce odskoći u radosti i pjeva poput čuda u proljeću kada prolazite „smrtnom dolinom“ (vidi: Psalam 23). Jer zaista, u najgorem periodu u vašem životu izgleda kao da umirete. I uistinu umirete! Vaše sebstvo, koje je ego, polako umire na istinskom duhovnom putu. Ego koje ostaje biva pročišćeno i više ne vlada vašim životom već sigurno ostaje kao zaštita tijela dok ono više nije od koristi.

Ja vas danas ohrabljujem da nastavite meditirati s tehnikama i na način koji je najbolji za vas na vašem duhovnom putu u ovom trenutku. Ja vas volim iz bliza i izdaleka u vašem razumijevanju.... znajte ovo, moji internet prijatelji! Ja vas ohrabljujem danas da nastavite slijediti vašeg učitelja Swamija Vishwanandu kroz vašu istinsku spoznaju da je on vaš guru, vaš duhovni učitelj! Vježbajte njegove Atma kriya joga tehnike koje sam ih ja jasno dao da unesem Svjesnost u svijet u ovom kritičnom vremenu kada je potreba najveća.
(nastavlja se...)

Nema komentara:

Objavi komentar