Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

četvrtak, 24. rujna 2009.

Nava Durga - Katyaayani

Katyaayani – šesta je pojava Devi Durge. Mudrac Katyaayan bio je sin velikog mudraca pod imenom Kat. Kattayan je rođen u Katya lozi. On je vježbao veliku strogost i pokoru i štovanje Bhagavati Paramba. Njegova molitva se sastojala u tome da traži od Majke da mu se pojavi u njegovoj kući kao kćer. Majka Bhagavati ga je poslušala. Nakon nekog vremena kada je svijet živio pod terorom Mahishasura, Gospodin Brahma, Gospodin Vishnu i Gospodin Shiva sa svojim nebeskim moćima načinili su oblik Božanske Majke da se suprostavi asuri te da ga uništi. Katyaayan je bio prvi koji ju je štovao te se zbog toga i naziva Devi Kattayani. U Shastrama se spominje da je Katyaayani rođena kao kćer mudraca Kattyana. Rođena 14. dana mladog mjeseca u Aashwini (rujan-listopad) prihvatila je štovanje mudraca Kattayana na Saptami, Astami i Navami te naposlijetku uništila Mahishasuru na Dashami. Njena put je svijetla poput zlata. Ima četiri ruke. Gornja desna ruka pokazuje da ona daje hrabrost, druga da ispunjava želje. Gornja lijeva ruka drži mać, a druga lotos. Devi sjedi na lavu i štuje se 6. dana Durga puje. Onaj tko štuje ovu Devi sa čistim srcem on postiže uspjeh na polju religije, bogatstva, strasti i iskupljenja. Bolest, tuga i strah nestaju. Štovanje ovog božanstva pomaže osobi da se oslobodi od grijeha koje je načinila tijekom mnogo ciklusa rođenja i smrti. Svi bi trebali prdati naše molitve ovoj Majci kako bi vodili bolji život.

Nema komentara:

Objavi komentar