Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

utorak, 22. rujna 2009.

Nava Durga - Khushmanda

Dragi svi, danas je četvrti dan proslave Navaratrija. Danas štujemo Majku u njenom aspektu Kushmanda. Jučer je bilo prekrasno. Swamijev glas je bolji nego ikad. Jučer je uzeo mridangu i počeo je svirati i uveo nas je u bhajan. Nikad ga prije nisam vidio da je uzeo mridagu u ruke. Njegovo udaranje u ovaj bubanj je još više probudilo radosti u sve prisutne. Kako je sjeo pored mene tako sam ga imao prilike posmatrati iz bliza. Gledajući lica prisutnih i Swamija lako se da zaključiti da je Majka presretna. Čak je i Swami to rekao jednom ili dvaput. Naravno mnogo pjesme i plesa obilježilo je treći dan Navaratrija. Jai Ma!


Kushmanda – četvrta je pojava Devi. Majka je dobila ime budući da je stvorila svemir sa osmjehom. Kada je bila tama i kada svemir nije postojao Ona je stvorila svemir sa osmjehom. Vjeruje se da je Ona izvor vječne moći. Božica ima osam ruku i zbog toga se još naziva Ashtabhuja. Njenjih sedam ruku drži kamandal – posudu, luk, strijelu, lotos, pot sa vinom, disk i štap. Osma ruka drži japam malu te se vjeruje da ona daje uspjeh i razboritost. Tikva se naziva Kushmandam na sanskritu. Među povrčem koje se žrtvuje kod štovanja Božice (naibidhya), tikva je najvažnija s kojom je Kushmande najzadovoljnija. Zato se i naziva Kushmanda. Štuje se četvrtog dana Navaratrija prema ritualima koji su zapisani u Sashtrama i Puranima. Štovanje ovog oblika Devi uništava tugu i bolesti i daje podstreha životu, daje snagu i uspjeh. Majka je zadovoljna sa najmanjim oblikom devocije i ako netko sa potpunom predanošću štuje ovu Majku one će sigurno pridobiti njenu milost.

Nema komentara:

Objavi komentar