Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

nedjelja, 13. rujna 2009.

Radhasthami (Radhin rođendan) (2/2)


Oni koji su podigli svoje ruke nisu bili tako iskreni. Dakle, to je vjera: Potpuno predavanje.
Čak i ako ste u najmanjim stvarima potpuno predani Božjoj volji te bilo što da radite, ako se sjećate Božanskog, bilo što da jeste, ako se sjećate Božanskog, vi ćete transcendirati. Čovjek uvijek pita. Naravno, Bog uvijek daje. Doći ćete do trenutka u kojem neće biti potrebno pitati Božansko, jer će vam se dati i prije nego pitate. Što više se predajete Božjoj volji, to se više predajete Božanskom. Ne radi se samo o predavanju vašeg uma, već također i ovdje, u vašem srcu. Neće biti razlike između vas i Njega. To je ono što Ona transcendira, kako bi pokazala da nema razlike između Nje i Krishne, da nema razlike između nas ljudi i Božanskog.

Jedina razlika je u tome što smo mi ograničeni u našim umovima. Mi vidimo razlike, mi vidimo dualnosti, ali u višim sferama oni ne vide stvari isto kao što ih mi vidimo. Oni imaju hijerarhiju, imaju svoje vlastite zadatke, imaju svoje vlastite dužnosti, dharmu koju trebaju obaviti, ali ne prosuđuju kao što mi to uvijek činimo. Što činimo kroz našu sadhanu, kroz našu duhovnu praksu? Mi transcendiramo tu dualnost. Mi usredotočujemo naš um kako bismo prestali razmišljati i počeli djelovati u skladu s Božanskim. Ipak kada kažemo Božanska Volja, pritom mislimo na nešto što je dobro, kreativno, ali što se više predajete, to više dualnost nestaje, tada ćete vidjeti da je sve slično.

Bio je jednom jedan svetac. On je prolazio pokraj hrama u Dakshineshwaru posvećenom Kali te stao ispred hrama. Dok je gledao u hram, cijeli hram se počeo drmati. U tom trenutku Ramakrishna je bio tu. Promatrao je što se događa. Tada je rekao svom nećaku: Vidiš li ovog sadhua, ovog čovjeka koji je obučen kao prosjak? Jesi li vidio što je upravo učinio? Možeš li otići saznati tko je on? Nećak je potrčao do sadhua i kad je sadhu vidio da ide prema njemu potrčao je. Nećak je potrčao za sadhuom i kad ga je napokon dostigao, zazvao ga je i rekao „Želim biti tvoj učenik.“ Sadhu je rekao „Što? Ja tebe ne želim. Odlazi.“ Tada je sadhu počeo hodati jako brzo. On je ponovno uhvatio sadhuova stopala i rekao „Neću te pustiti dok me ne prihvatiš za svoga učenika.“ Tada je sadhu rekao „U redu, ustani. Pogledaj tamo, vidiš li one dvije rijeke?“ Tamo su tekla dvije rijeke od kojih je jedna bila jako prljava, a druga jako čista i svježa. Tada mu je rekao „Dođi k meni i ja ću te prihvatiti onog trenutka kad ti ove dvije rijeke budu izgledale isto.“

Možete li razumjeti? Onog trenutka kad je vaš um potpuno predan Bogu, neće biti prosudbe; bit će samo čista ljubav. Sve dok u umu postoji prosudba, vidjet ćete razliku. I sve dok osoba vidi razlike, kad se pojavi velika oluja, može biti iščupana. Zato radite na svojoj vjeri. Zamolite Radharani da vam da taj dar. Dar da vas ništa ne može dodirnuti, bez obzira na sve. O takvoj vjeri se ne govori samo u Giti i hinduističkoj kulturi. Ona je zastupljena u svim religijama. Svi veliki učitelji iz svih religija su tome podučavali. To je i Krist rekao: „Gradite vašu vjeru na kamenu kako je vjetar ne bi otpuhnuo.“ Mora biti tako. Kad je vjera jaka, ljubav će biti mnogo jača, jer kad imate potpunu vjeru vi ste ljubavnik. A kad ste ljubavnik, Ljubljeni će uvijek biti s vama. Zato težite tome. Radite kako bi se ljubav u vašem srcu stvarala potpuno. Kako bi vaš um bio potpuno u Božanskom; Kako bi vam se Božanski mogao otkriti. Iako Ga ne poznajete umom, vi Ga poznajete srcem. Svi vi Ga poznajete, jer ste svi dio Njega. Jai Gurudev!

Napomena: govor Swamija Vishwanande za darshan povodom proslave Radhinog rođendana, 27. kolovoza 2009. u Springenu

Nema komentara:

Objavi komentar