Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

subota, 31. listopada 2009.

Babaji o Om iscjeljujućoj tehnici


Da bi osoba uspjela u životu, treba naučiti pravila bilo koje igre. U životu sadhaka (duhovnog aspiranta), da bi pobijedio u igri, mora naučiti zračiti Zdravlje kroz jedinstvo uma, tijela i duha. Tada se rađa yogi. OM tehnika iscjeljenja koju Swami Vishwananda i ja bodrimo, potkrepljujemo te natapamo Nadsviješću uvelike pomaže čovječanstvu u ostvarenju toga cilja.

U bliskoj budućnosti čovječanstva, svjesno putovanje u eteričnom tijelu postat će svakidašnje. U međuvremenu, OM tehnika iscjeljenja koju smo Swami Vishwananda i ja konstruirali te u koju sada ulijevamo našu energiju pomoći će u pripremi fizičkog, mentalnog i kauzalnog tijela u ovom ogromnom skoku naprijed.

Uskoro neće biti vrijeme na Zemlji kako ga sada poznajete. OM tehnika iscjeljenja trenutno transcendira vrijeme za sudionike. To je priprema za vašu budućnost kada vrijeme neće postojati.

Strah je jedan od najvećih prepreka na putu prisjećanja prosvijetljenosti. Naša OM Tehnika iscjeljenja oslobađa dušu kako bi mogla zračiti iz srca prema vani u fizički svijet. Unutar krugova OM tehnike iscjeljenja osoba može doslovno transcendirati strah. Strah nestaje kroz zvuk koji proizvodi OM. U krugovima OM tehnike iscjeljenja sudionici postaju svjesni otpadanja nagomilanih slojeva straha akumuliranih u mnogim životima.

Duhovno srce uspavano čeka na mentalno, fizičko te Bit – Sebstvo da se ujedine i gore u plamenu Božanske Ljubavi koja prebiva unutra. Oh čovječe, probudi svoje potencijale, postani yogi, isijavaj svijetlo Božanske Ljubavi koje uistinu jesi. Budi slobodan. Krugovi OM tehnike iscjeljenja spajaju zajednicu u jedinstvo i vode prema ispravnom putu ljubavi, mira, zdravlja i sreće za budućnost cjelokupnog čovječanstva.

Odmor je neophodan u današnjem užurbanom svijetu. Sudionici krugova OM tehnike iscjeljenja stvaraju prostor unutar sebe gdje se, unutar zvuka OM, mogu odmoriti i pomladiti svih sedam tijela u jedinstvu. Sedam tijela se usklađuje kroz sjedinjenje zvukom OM, a to se može usporediti s energijama u čovjeku koje se centriraju u kralježnici i zato je to blagodatno za cijeli svijet i živi svijet na njemu.

Buduće cvijeće, kao vječna ruža, cvjetat će u skladu sa harmonijom koja će obuhvatiti cijeli svijet. Slično tome, čovjek će cvjetati kao ruža unutar svoga srca u kojem odjekuje sklad stvaralačke sile zvuka OM. Neka tako bude, neka krugovi OM tehnike iscjeljenja Swamija Vishwanande isijavaju zvuk OM u Zemljinu energetsku mrežu pomažući uspostaviti sklad u sadašnjem vremenu.

Nema komentara:

Objavi komentar