Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

četvrtak, 15. listopada 2009.

Shirdi Sai Baba - Mahasamadhi

Danas je Mahasamadhi Shirdi Sai Babe. On je bio veliki Indijski guru i jogi. Njegova pojava računa se 28 rujna 1835. Njegov svjesni odlazak iz tijela (mahasamadhi) pada na današnji dan, 15 listopada 1918. On je za života načinio mnoga čuda. Mnogi ga štuju dan danas u cijelom svijetu, posebno u Indiji. Sai Baba znači poštovani otac. Shirdi je selo odakle on potječe. Prakticirao je hinduističke i muslimanske religiozne rituale te je s time pokušao pomiriti ove dvije religije. Često je znao uzviknuti: Allah Malik – Gospod je jedini zaštitnik. Nije gajio ljubav za prolazne stvari te je uvijek boravio u stanju samospoznaje. Shirdi Sai Baba je podučavao moralne norme ljubavi, opraštanja, pomaganja drugih, milosrđa, zadovoljstva, unutrašnjeg mira, predanosti Bogu i guruu. Učenja su mu spajala elemente Hinduizma i Islama te je pokušavao unijeti sklad između ovih dviju religija. Davao je naglasak i važnost predanosti Bogu – bhakti – Njegovoj volji. Govorio je i o važnosti i potrebi vjere i predanosti svom duhovnom učitelju (guruu). Sai Baba nije pisao. Njegova učenja su se prenosila usmenim putem, najčešće se bila kratke upute prije nego veliki govori. Sai bi tražio od svojih učenika novac (dakšinu) te bi je kasnije davao siromašnima. Naglašavao je važnost služenja i pomaganja drugih.
Satchidananda Satguru Sainath Maharaj Ki.... Jai!

Nema komentara:

Objavi komentar