Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

srijeda, 4. studenoga 2009.

O Chandrakanta Devi (3.dan Navaratrija) - svršetak

Dakle u odsutnosti ponosa, vidjet ćete ne samo Bhagavati Devi, ne samo Durgu, ne samo Krishnu – nije važno u kojoj religiji bili– svi će vam reći da se samo kroz jednostavnost srca, kroz poniznost srca Božansko može spoznati. Samo tako Je možete zvati, jer poniznost, ljubav, prava ljubav su kao magnet koji privlači. Oni privlače Maha Devi, oni privlače Božansko, oni privlače Božanstvo na koje usmjeravate svoju koncentraciju.

Dakle, to je ubijanje velikog ega, Mahishasura. O tome su jučer čitali u Saptashati. Danas je treći dan Navaratrija i slavimo Božicu Chandrakantu. Treći oblik Majke Durge je poznat kao Chandrakanta. Zove se tako zbog polumjeseca koji se može vidjeti na hramu Božice, a nalikuje na zvono. Božica ima deset ruku. Deset ruku Božice zamahuju s deset različitih vrsta oružja. Smještena na lavu, ovaj oblik majke štuje se trećeg dana proslave Navaratrija. Vjeruje se da se predanik koji uspije zaslužiti Devin blagoslov može osloboditi svojih grijeha i opasnosti koje je počinio ili s kojima se suočio u svom životu. Predanik dobiva moć da može osjetiti i vidjeti natprirodno, čak i osjeti vječni miris. Ovo je vrijeme kada predanik treba biti oprezan. Iako je božanstvo u zastrašujućem raspoloženju uništavanja zla, Njezina pojava uvijek širi oko sebe staloženost i vječni mir. To je jako lijepo. Predanici Majke Chandrakante šire mir i sreću gdje god se pojave. Trebali bismo punim srcem i predanom dušom štovati Majku. Obožavanje božanstva pomaže predaniku da se riješi žalosti, opasnosti iz svog života. Jasno se kaže da u tom obliku Devi otklanja sve grijehe i karmu koju smo sami stvorili. Ona sve očisti i blagoslivlja predanika različitim siddhijima. Siddhiji mirisa, ali ne samo mirisa kojeg možete osjetiti nosom, već mirisa koji se ne osjeća nosom, koji je božanski miris. Ponekad, kad god je Devi prisutna ili bilo koje Božanstvo, oni sa sobom donose određeni božanski miris. Nekada to može biti ruža, nekada neki drugi miris i taj miris se povezuje sa Chandrakantom. Ista stvar je i s ikonom Majke Marije koja pušta ulje, to je drugačiji miris. Dakle, kad god je prisutno Božansko, prisutan je također i taj božanski miris svuda naokolo.

Sjećam se kad sam imao petnaest godina, jučer sam vam pričao o tome kako se Božansko manifestiralo da mi pokaže da je došlo vrijeme da počnem raditi, da se okrenem Božanskom, da počnem pomagati ljudima, ono što se dogodilo u našem mjestu na Mauricijusu: četrdeset dana mogao se stalno osjetiti slatki miris i stalno su letjele pčele uokolo. Kroz ovaj znak možete znati da je Božansko tu, On je prisutan. Želi vam pokazati da je On ili Ona prisutan, tvoje Božanstvo je tu prisutno. Sljedeće na što treba ukazati jest kada Je gledamo, kaže se da Ona širi smirenost i vječni mir svuda oko sebe, ali za one zle Ona je u zastrašujućem raspoloženju. Dakle u isto vrijeme Ona je mirna, ali za one grešne Ona je zastrašujuća.

Sjetite se: prošli Darshan smo pričali o mislima. Ako ste negativni prema sebi, ne možete očekivati da ćete izvana vidjeti pozitivno. Ako vam je um negativan, sve stvari oko vas bit će negativne. Ali ako vam je um bistar, sve oko vas će biti mirno. I naravno, kada gledate Devi smirenog uma, vidjet ćete je radosnu. Ali ako vam je um uzburkan, vidjet ćete Devi također u tom raspoloženju svoga uma. Maha Devi će vam pokazati koliko je vaš um uzburkan i uznemiren. Nije problem u Njoj, već u vama i tada morate znati „Da, ako je Ona u tom obliku, ja nešto moram promijeniti.“ A ono što trebate promijeniti nije izvana, već iznutra. Prvo u umu. Takav je um, ako ga ne promijenite, on promijeni vas. Tada plačete. Zato je bolje da vi promijenite um prije nego on promijeni vas. Predajte ga Chandrakanti i zamolite Bhagavati Devi u tom obliku da razbistri vaš um, a kako je Ona smirena, zamolite Je „Podari nam tu milost, blagoslovi nas da i mi budemo u tom stanju.“ Naravno, kao što sam već rekao, oni koji su uznemireni vidjet će vas drugačije. Ali ako ste vi smireni, više ćete dobiti i više ćete biti sposobni učiniti da drugi postanu smireni. Ali ako ste vi sami uznemireni, onda nećete moći promijeniti druge. Zato se uvijek prisjećajte Devi Chandrakante i uvijek joj se molite. Jagadambe Mata ki – Jai!

Nema komentara:

Objavi komentar