Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

četvrtak, 19. studenoga 2009.

Shiva Nataraja


Ples stvaranja -- Shiva Nataraja pleše ples stvaranja. Okružen je vatrenom aureolom (pradhamandala). Nataraja predstavlja ritam svemira i izvire iz lotosovog postolja, simbola prosvjetljenosti. Shiva pleše na spodobi Apasma-rapurusha, simbolu ljudskog neznanja koji leži bespomoćan u prašini. Stražnja desna ruka drži damaru, mali bubanj koji simbolizira stvaranje. Ritam postoji u kretanju Zemlje oko Sunca, ritam u izmjeni godišnjih doba, ritam izmjene dana i noći, ritam udaha i izdaha, ritam otkucaja srca, čak i ritam kruženja elektrona okolo jezgri atoma. Ritam je sveprisutan. Stražnja lijeva ruka drži agni, oganj uništenja. Agni je vatra koja pročišćuje. Vatra koja uništava neznanje. Ta vatra plamti u srcima kao ljubav. Sveci ukazuju da se vrata raja nalaze u srcima koja plamte vatrom božanske ljubavi. Prednja lijeva ruka nalazi se u položaju gajahasta (slonova surla). Slonova surla uklanja sve prepreke koje se mogu naći na putu. Slon svojom surlom može ukloniti bilo koju prepreku koja mu se nađe na putu, a istom surlom može uzeti i kikiriki. Surla je simbol mišljenja. Mislima možemo analizirati i male i velike stvari. Usmjerimo li misli u prostor našeg srca, pronalazimo ljubav u našem srcu, a uskoro primjećujemo ljubav u svim srcima. Primjećujemo kako ljubav raste što god više ljubavi dajemo drugima. Tako da otkrivamo jedino blago koje raste tako da ga sve više i više dijelimo s drugima (za razliku od skupljanja materijalnih dobara, koje nikad ne mogu ispuniti naša srca). Prednja desna ruka je u položaju abhaja-mundra (doslovno "ne bojte se"). Duhovni put je put u nepoznato. Ali k Bogu trebamo krenuti, i tada Bog pravi deset koraka k nama. Samo treba smiono i hrabro otvoriti vlastito srce, i tada nam se Bog otkriva. Ne trebamo se bojati ukoliko se pojave strahovi. Strahovi će se istopiti u vatri ljubavi koja plamti kako u našem srcu, tako i u srcima svih živih bića. Bog je snaga ljubavi, snaga koja održava sva bića živima.

(autor: Ivan-Sova)

Nema komentara:

Objavi komentar