Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

petak, 29. lipnja 2012.

Gayatri yagna u Shree Peetha Nilaya

Gayatri yagna započinje danas u 17 sati. Za vrijeme ove ceremonije, Sri Swami Vishwananda priziva prisutnost Gayatri Devi i svi prisutni mogu učestvovati u yagni nudeći svoje molitve Gayatri Devi. Ova yagna je veoma moćna koja ima svrhu osobnog pročišćenja i potpore na duhovnom putu. Za vrijeme yagne pjevat će se Gayatri mantra. . Gayatri Devi se smatra Purusham, što je zapravo utjelovljenje samih Veda, odnosno ona predstavlja Trimurti Swarupini Devi: Ona je stvoritelj (Brahma), održavatelj-zaštitnik (Vishnu) i uništavatelj (Shiva). Krishna je rekao u Giti “aham Gayatri tvam mantra.” što znači “Od svih mantri, Ja sam Gayatri Mantra.” time pokazujući kako je Ona velika i moćna. Ona se smatra utjelovljenje Shakti, drugim riječima Ona je Paramashakti, Adishakti, tj stvaralačka Shakti. Gayatri mantra se smatra Majkom svih mantri, sve ostale mantre su sadržane u njoj. Ovo je tajna Gayatri mantre čineči je time najmoćnijom od svih manti. Ona podaruje mir uma, djeluje na unutrašnjem pročišćenju te podaruje spasenje. 

Nema komentara:

Objavi komentar