Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

utorak, 3. srpnja 2012.

Gurupurnima - mala besjeda o značenju gurua

Danas je Gurupurnima, dan kada se slave svi gurui. Pojam gurua je danas pogrešno shvaćen. Guru je onaj koji otklanja neznanje i tamu u ljudskim srcima i umovima. Bez pomoći istinskog gura nemoguće se izvući iz okova maye-iluzije. Zbog velike milosti Boga koji se spušta na zemlju u ulozi gurua i zbog neograničene ljubavi mi posvećujemo jedan dan u godini svim guruima. 

Žrtva gura za svoje učenike je velika. Ljubav njegova je milijun puta veće od ljubavi majke za sina. Tu ljubav učenik otkriva polako kako raste u duhovnosti, kako raste u ljubavi i vjeri. Na današnji dan mi obnavljamo simbolično odnos, možemo reći i brak, s guruom. Mi re-afirmiramo taj 'sveti ugovor' kojeg smo sklopili prije mnogo života. Taj ugovor je nasvetiji i on podrazumjeva bezuvjetnu žrtvu guru da bi svog učenika izveo na pravi put - put svjetla i ljubavi u Bogu. Čak i kad se učenik okrene protiv gurua - što se ponekad neminovno događa, a događa se jer guru radi sve da bi zdrobio ego i ponos koji su najveća prepreka ka spoznaji Boga a to nije ugodno i ponekad se učenik izgubi u tami te umjesto kada ga guru još više žeže i kad se treba još više prijanjati uz njega, on tada ipak odabere tamu - guruova ljubav je i tada tu: uvijek spremna da preplavi srce učenika. 

Neka se uvijek sjetimo guru-kripe: milosti gurua i njegove beskrajne žrtve i ljubavi u tami našeg života kao i u najsvjetlijim trenucima života. Moj najdublji poklon takvom guruu. 

Prem se bolo Premavatar Sri Swami Vishwananda Mahaprabhu ki..... JAI

1 komentar: