Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

srijeda, 20. ožujka 2013.

Shri Shivaramashtaka Stotram - Mahashivaratri 2013Shri Shivaramashtaka Stotram
(Stihovi koji slave gospodina Šivu, Shri Ramu i Shri Krishnu, napisao Swami Ramananda)

Shiva Hare Shiva Rama Sakhe Prabho,
Trividha Tapa Nivarana Hey Vibho,
Aaja Janeshwara Yadava Pahi Maam,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Kamala Lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro Gaja Rakshaka Go Pathe,
Shiva Tano Bhava Shankara Pahi Maam,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Sujana Ranjana Mangala Mandiram,
Bhajati Te Purushah Paraman Padam,
Bhavati Tasya Sukham Paramad Bhutam,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Jaya Yudhishtira Vallabha Bhupate,
Jaya Jayarjita Punya Payo Nidhe,
Jaya Kripa Maya Krishna Namostute,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Bhava Vimochana Madhava Maapate,
Sukhavi-Manasa-Hamsa Shivaarate,
Janaka Jaarata Raghava Raksha Maam,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Avani Mandala Mangala Maapate,
Jalada Sundara Rama Rama Pate,
Nigama Kirti Gunarnava Gopate,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Patita Pavana Nama Mayi Lata,
Tava Yasho Vimalam Parigiyate,
Tadapi Madhava Mam Kimupekshase,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Amarata Para Deva Rama Pate,
Vijaya Tastave Nama Dhanopama,
Mayi Kadham Karunarnava Jayate,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Hanumatha Priya Chaapakara Prabho,
Sura Saridhruta Shekhara Hey Guro,
Mama Vibho Kimu Vismaranam Kritam,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.

Aharahar Jana Ranchana Sundaram,
Patati Yah Shiva Rama Krutham Stavam,
Vishati Rama Rama Charanambhuje,
Shiva Hare Vijayam Kuru Me Varam.


Za one koji nisu bili tu...

Nema komentara:

Objavi komentar