Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Sri Swami Vishwananda - satsang, 14. veljače 2014.

"Rama je došao prvi, a onda Krishna. Krishna je treba proći kroz preobražaj kako bi postao poput Rame. Ramino ime ima moć da vas oslobodi. Od Rame možete zadobiti najviše moguće od Krishne.

Da, smrt se može odgoditi kad ste na duhovnom putu. Na duhovnome putu možete izmijeniti sve. Na primjer, S. nije željela umrijeti. Lako je to promijeniti, dati život. "Umreš li sada, bit ćeš slobodna.", rekao sam joj. Ali u redu, S. je živjela još šest godina. Rekao sam joj: "U to vrijeme patnja će biti jača." Bilo je bolnije sve dok nije čeznula za smrću. Tako je umrla.

Duša se ne stapa s Narayanom jer je Narayana u svakome, tako da nema smisla da se stapa s Narayanom. Za neke, bit će to s Narayanom. Dalje od Vaikunthe je sam Narayana.
Koncept stapanja s božanstvom je u vaišnavizmu zabranjen. Zašto? Zato što ste individua, ograničena umom. Njegovom milošću možete se približiti. Hoćete li se stopiti s Njim, ovisi samo o Njegovoj volji. On će vas prigrliti. Ovo se događa samo voljom Njegovom, a ne vašom.

Ne stapate se s njim, možete dosegnuti razinu Shivine svjesnosti, ali ne spajate se s Njim. Vaš identitet čini vas različitim. Ali ako On to zaželi, možete se stopiti. To se može dogoditi Njegovom voljom, ne vjerom.
Kad pjevate Radhino ime, osjećajte ga. Kad sjedite u tišini i pjevate ime 'Radha', ono će vibrirati ovdje. Otvorit će srce jer je povezano sa srčanom ćakrom. Ono vam pomaže vam da volite Gospoda.

Manas puja je ona kad zatvorite oči, a božanstvo je prisutno. Ne može svatko to činiti. Kad osoba napreduje, uzdigne se, postaje nevezana za ritual, ali ipak ga čini jer zna da je za okolinu. Razumije utjecaj nakon rituala, ne za sebe, već za druge.
Manas činite za sebe i Gospoda. Tijekom rituala proširujete na sve i svakoga.

Pa, molitva je uvijek od pomoći. Dobro je moliti za druge ljude. To vam također pomaže kad je riječ o ponosu i egu, kad zaboravite na sebe. Molitva za nekoga također je oblik poniznosti. Ne razmišljate tada: "O, molim za nekoga pa sam ponizan."

O stupnjevima kriye:
Jedan od Swamija: Dio te visoke kriye je samoiniciranje. SV: To je peti stupanj.(nadodao je Swamiji)
Treću daje Majstor kad je učenik spreman.
Četvrtu daje Mahavatar Babaji.
SV: Ali morate raditi prvu i drugu kao 'urica'."

Nema komentara:

Objavi komentar