Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

utorak, 13. svibnja 2014.

ATMA KRIYA YOGA - SIMBOLIKA LOGOTIPA


ATMA KRIYA YOGA - SIMBOLIKA LOGOTIPA


Logotip Atma kriya yoge ima nekoliko značenja:

Lotos
Predstavlja buđenje i otvaranje beskrajnom mnoštvu svjesnosti.
                                                                                                                                                       
Yantra
Simbolizira božansku kozmičku energiju, uzdizanje čovjeka ka Božanskom i silazak Božanskoga na ljudsku razinu.

Zrake svjetlosti
Simboliziraju sjaj osobnog istinskog Jastva, sjaj atme, spoznaju koju donosi Atma kriya yoga.

Silueta
Silueta simbolizira milost Učitelja, Mahavatara Babajija, Sri Swamija Vishwanande i svih Majstora povezanih s tradicijom kriya yoge. Njihova je milost u sjeni svega što radimo, a pomažu i učenicima  na njihovom duhovnom putu.


Naš logotip je zaštićen zakonom i njegova je uporaba rezervirana isključivo za organizaciju Bhakti Marga.

Nema komentara:

Objavi komentar