Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

nedjelja, 22. studenoga 2009.

Ljubav (svršetak)

Stalno se podsjećajte na to što je smisao vaše inkarnacije u ovom životu i ostvarite to, sigurni da ćete je ostvariti u ovom životu. Nemojte misliti na druge živote. Najbolje je da to učinite sada. To je moguće ako potpuno predate tijelo, um i dušu Bogu. Otpustite svoj identitet, otpustite taj ja-taj egoizam koji vašu pažnju skreće samo na izvanjsko. Kad napustite svoje ja, tada će vam se objaviti božansko. Tada ćete vidjeti bezgranično. Osjećat ćete blaženu radost. Otvorite se - ako vas um još muči uzmite bilo koji božanski aspekt i usmjerite svoj um na njega, predajte mu se dok ne dosegnete bezoblično. Pa, da li želite Boga? Da li želite samospoznaju?
( publika: „Da!“ )
Da li je to ,,Da!’’ iz srca ili iz uma?
( smijeh…publika: ,,Iz srca’’ )
Ne govorite to meni - recite to sami sebi i budite iskreni prema sebi.
Recite: ,,Da, ja to želim!’’
Kad to izgovorite: „Da, želim spoznaju, želim Boga“ s takvom odlučnošću, s takvom snagom, s takvom snagom volje, On će vam se objaviti. On je dostupan 24 sata na dan, sedam dana u tjednu, znate - uvijek. On nije ograničen vremenom, bilo kojim mjestom, on nije na bilo koji oblik. Kad zatvorite oči i uđete u sebe, vi mu pristupate. Pokušajte.

Zatvorite oči. Sigurno će vas um gnjaviti, ali nemojte mu pridavati veliku važnost. Um također radi svoj dio u kreiranju iluzije. Otpustite sav pritisak s ramena i putujte unutra. Upotrijebite svoj um da zamislite srce, svoje fizičko srce. To je prekrasan organ koji pumpa krv u sve dijelove vašeg tijela. Pogledajte kako je prekrasno! Vi to znate. Duboko u tom organu je najvrijednija stvar koja je dana čovječanstvu! Sa svakim otkucajem srca ona kaže: "Pusti me van." Božansko zove iz vaše dubine: ,,Pustite me van!" vi imate ključ, otvorite srce, neka ovo fizičko srce postane Srce od Svjetla, svjetla koje um ne može shvatiti, svjetla bez ikakvog oblika, svjetla bez ikakve boje, prekrasni i veličanstven život, sjajniji i od sunca. I onda vidite svjetlo koje ste u biti vi. Jednom kad ga vidite, kad ga imate - ne puštajte ga. Zadržite ga i uvijek zračite tom svjetlošću. U svakom trenutku, gdje god bili, budite to Svjetlo. Kroz ovo Svjetlo iscjeljenja će se događati, kroz ovo Svjetlo bol će se izliječiti. Kroz ovo Svjetlo spoznaja će biti ostvarena.

Vi sjedite ovdje sa zatvorenim očima. Osjećate nešto, dobro. Ali pokušajte ga zadržati unutar sebe. Odvojite svaki dan petnaestak minuta da biste sjeli u tišini sa samim sobom. Ovih petnaest minuta je za vas. Sada možete otvoriti oči.

Nema komentara:

Objavi komentar