Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

utorak, 24. studenoga 2009.

O ljubavi


Ni za što na svijetu niti ikome za ljubav ne čini zla; ali siromahu na korist slobodno ti je kadikad i dobro djelo propustiti ili zamijeniti ga boljim. Time dobro djelo ne propada, nego se pretvara u bolje.

Bez ljubavi ništa ne koristi vanjski posao; a što god se vrši iz ljubavi, ma koliko bilo maleno i prezreno, donosi obilnu korist. Jer Bog više gleda s koliko ljubavi što činiš, nego koliko činiš.

Mnogo čini, tko mnogo ljubi; mnogo čini tko dobro čini ono što čini. Dobro radi, tko više služi zajednici, nego svojoj volji.

Često nam se čini, da je ljubav, a doista je sjetilna sklonost; jer rijetko kod djela manjka prirodna sklonost, vlastita volja, nada u nagradu i želja za udobnošću.

Tko pravo i savršeno ljubi, taj ni u čem ne traži sama sebe, nego želi, da bude u svemu samo slava Božja. Takav nikome na zavidi, jer mu nije stalo do vlastitog veselja niti ne ugađa sebi, nego želi jedino da bude blažen u Bogu, najvećem dobru. On ne pripisuje nikakvo dobro ikome osim Bogu, iz kojega sve dolazi kao iz izvora, te u kom konačno svi sveci uživaju mir.

O, tko bi imao samo iskru prave ljubavi, taj bi osjetio, da je sve zemaljsko puno taštine!

Toma Kempenac: Nasljeduj Krista

Nema komentara:

Objavi komentar