Sri Swami Vishwananda - Hrvatska

srijeda, 21. svibnja 2014.

Molitva za hranu


Mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇyavatāḿ rājan
viśvāso naiva jāyate

O kralju, za one koji su prikupili
vrlo malo pobožnih djelatnosti,
njihova vjera u maha-prasadam, Šri Govindu,
Sveto Ime i u Vaišnavu nikada se ne rađa.

brahmārpaṇaḿ brahma havir
brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaḿ
brahma-karma-samādhinā

Cijela je kreacija projekcija Brahmana, kozmička svijest sama;
Hrana je također Brahman,
Proces nuđenja hrane je Brahman;
i vatra koja prima ponude je takoder Brahman.
Stoga onaj tko vidi da je djelovanje Brahman, dostiže sam Brahman.

ahaḿ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināḿ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaḿ catur-vidham

Ja, Vrhovni Duh, koji prebiva u tijelima živih bića kao probavna Vatra (Vaišvanara)
zajedno s njihovom Pranom i Apanom,
probavljam cetiri vrse hrane koju uzimaju/jedu.
(čvrstu hranu, tekuću, polu - tekuću 

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
śri gurubhyo namaha hari oṃ

Om, mir, mir, mir
Klanjam se svim duhovnim učiteljima. 

Nema komentara:

Objavi komentar